Citeste

DeltaCraft

Politica Datelor Personale

Conform cerintelor Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii
nr.56/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția
vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, Centrul pentru
Politici Durabile Ecopolis are obligatia de a administra în conditii de
siguranta și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care
ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra
sau ale unei alte persoane, utilizand orice modalitate de comunicare cu
organizația noastra.

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, respecta regulamentul UE
2016/679 si se obliga a administra in conditii de siguranta datele
personale pe care colaboratorii le furnizeaza.

Scopul colectarii acestor date este pentru inscrierea si jurizarea in
concursul Designeri pentru DeltaCraft si comunicarile ulterioare.

Prin completarea datelor in Formularul de Inscriere in concurs, furnizorul
de date declara si accepta ca datele sale personale sa fie incluse in baza
de date a Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis.
Furnizorul de date isi da acceptul ca toate aceste date personale sa fie
stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus.